Veiligheid ontstaat door passend handelen op naleving van de regelgeving.
De brandpreventie controlefunctionaris ­hebben ruime kennis en werkervaring. De controlefunctionaris zijn opgeleid door  brandweer veiligheidsregio en zij bezitten Rijksdiploma Hoofdbrandwacht met de module brandpreventie controlefunctionaris.­

 

 


De taken van de controlefunctionaris:

  • Beoordeling van verleende vergunningen
  • Controle bij evenementen op brandveilig gebruik volgens de bouw- en  brandveiligheidverordening en gebruiksvergunning
  • Geven advies op bevindingen
  • Toezicht tijdens de evenement op algeheel (brand)veiligheid voor zowel personeel als de bezoekers