Cursus BHV ploegleider

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen.

De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend.

Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen.