Cursus VCA klassikaal

In het eerste deel van de dag worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld:

  • Arbowetgeving
  • Gevaarlijke stoffen & etikettering
  • Veilig werken met elektriciteit
  • Brand- en explosiegevaar
  • Werken in besloten ruimten
  • Werkplekeisen algemeen
  • Hijs- en hefwerktuigen
  • Werken op hoogte
  • Handgereedschap & gereedschapsmachines
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het tweede deel van de klassikale dag maakt u een proefexamen. Vervolgens wordt het proefexamen klassikaal besproken. Einde van de cursus dag neemt u deel aan het aansluitende VCA examen. U kunt op deze manier alles in 1 dag afronden.

Er wordt van u verwacht dat u lesboek heeft doorgenomen vóórdat u naar de klassikale bijeenkomst gaat.

U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen het certificaat en een pasje in creditcard formaat.