Cursus VCA nascholing code 95

Met het VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Waarom VCA?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

Wat houdt het VCA examen in?

De VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Inhoud van de cursus:

 • Wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Elektriciteit
 • Machines en gereedschappen
 • Hijsen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • examen

In verband met de registratie van de uren moet Ancorna Preventie deelnemers aan- en afmelden bij het CCV. De kosten van deze registratie bedragen per persoon per nascholingsdag €25,00.
Deze kosten voor de registratie is BTW vrijgesteld.­

­

Belangrijke informatie:

 • Cursusduur: 1 dag
 • Nascholing code 95: 7 uur
 • Opleidingscode CCV: U05
 • Groepsgrootte: 10-20 personen
 • Aansluitend examen*

Examen*
Aansluitend aan de cursus wordt een online examen afgenomen, direct na afloop ontvang je de (voorlopige)uitslag. Bij voldoende resultaat van het examen wordt het certificaat VCA basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Let op! deelname aan het examen is geen verplichting voor de nascholing.


Ook is het mogelijk om examens op locatie te verzorgen.
zie hiervoor de examenlocatie voorwaarden.
Heeft u interesse in onze VCA nascholing code 95 cursus?
Bel: 085-3012095